In nomine Domini amen. Ne error obliuionis geſtis ſub tempore verſantibus pariat detrimentu detrimentum . Conuenit, ut actus hinu hominu hominum lrarum litterarum et teſtium fidedignorum annotacon annotacione ad poſteritatis noticiam deducantur aut intdum interdum ob scripture vetustatem renovent renoventur . Ad perpetuam proinde rei memoriam. Nos, Alexander, Dei gra gratia rex Polonie necno necnon terraru terrarum Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, magnuſ dux Lithuanie, Ruſſie Pruſſieq Pruſſieque ac Culmen Culmensis , Elbingen Elbingensis et Pomeranie etc. dnus dominus et heres. Significamus tenore pntium praesentium quibus expedit vniuerſis pntib praesentibus et future horum noticiam habituris. Quo veniens ad nri nostri pnciam praesenciam religioſus pat pater Johannes, ordinis heremitarum S. Auguſtini conuentus Breſten Breſtensis prior, obtulit nobis priuilegium locaconis locacionis et dotaconis dotacionis monaſterij eiuſdem Breſten Breſtensis per Tartaros leſum et sigillo violato confractum, supplicans quamuis illud lris litteris nris nostris approbare et confirmare dignaremur. Nos itaq itaque peticom peticioem ſuam licitam conſiderantes, confirmacom confirmacionem ipam ipsam duxim duximus concedendam. Cuiuſ= quidem priuilegii tenor de verbo ad verbum ſequitur et eſt talis. In nomie nomine Sancte Trinitat Trinitatis et Indiuidue Vnitat Vnitatis am amen . Quoniam humana memoria eternitati no non comenſuratur commenſuratur expedit igitur vt ea, que in humanis negocijs ſunt, ad perpetuitat perpetuitatis ratitudine ratitudinem , proboru proborum teſtimonio sigilloruq sigillorumque muniment munimentis roborent roborentur . Proinde nos, Alexander, als alias Vitholdus, Dei gra gratia dux magnus Lithuanie, Ruſſie etc. Significamus tenore pntiu praesentium quibus expedit vniuſis, vniuerſis, singulis, pntibus praesentibus et futuris pncum praesencium noticiam habitur habituris , q quod volentes laudem Dei Omipotent Omnipotentis atq atque Glorioſe Virginis et oru Sanctoru Sanctorum Eius ampliare, mente ſana et bona deliberacon deliberacione in ſalute ſalutem et ſalubre remediu remedium anie anime nre nostre nrorq nostrorumque lgtimoru legitimorum ſucceſſoru ſucceſſorum , eccliam ecclesiam in ciuitate noſtra Bresth ad laudem et gloriam Dei Omnipotent Omnipotentis Eiuſq Eiuſque Glorioſe Genetricis ac oiu omnium Sanctoru Sanctorum necno necnon Sancte Trinitat Trinitatis Patroniq Patronique in eadem ſpecialit ſpecialiter deputati ex nouo statuimus et fundaſ fundamuſ pro clauſtro fribus fratribus ordinis fratru fratrum heremitaru heremitarum Sancti Auguſtini de Kazimiria Cracc Craccoviensi . Cui itaq itaque ecclie ecclesie dam damus , aſſignam aſſignamus , incorporam incorporamus et inſcribim inſcribimus bona infraſcpta. infraſcripta. Primo, terram in Brzesth pro ſtatuenda ecclia ecclesia ac habitacon habitacionem frm fratrum a sepultura Iudaica, als alias Kopyſzcze, vſq vſque ad Vrzymkam fluvium in longitudine, a via vero ciuitat ciuitatis currente pos post Vrzynkam vſq vſque ad Muchawiecz fluui fluuium in latitudine. Item stagnu stagnum in Muchaviecz fluuio, eidem terre ex oppoſito ppinqum, propinquum, damus pro refectne refectione frm. fratrum. Item villam Koſzthomlothy in rippa penes Bugk cum tribus laneis et medio, als alias zrzebinij, nomibus nominibus dictis primo Wloſchowſzkij , secundo Wloſchunowskij , tertio Dreſzkowſzky et qrto quarto medio Boyarſzkij , excepto medio, quem dedimus seruitrici nre nostre Anne cum omi omni iure et domio dominio judico judicio et ptate, proprietate, cum omib omnibus agris cultis et colendis, inuentis et inueniendis campis, aggellis arvis, siluis et specialit specialiter siluam poſt Bugh cum omibus omnibus fructibus in eadem silua continentib continentibus vna cu cum stagnis, in qua quam nullus ſe intromite intromittere debet, cu cum nemoribus, sareptis, rubetis, borris, mellificijs, venacon venaconib venacionibus , aucupaconib aucupacionibus , pratis, inuentis et inueniendis paſcuis, piſcinis, stagnis penes fluuium Bugh decurrentib decurrentibus , ortis, inuetis inuentis et inueniendis lacubus, palu dibus, vallibus, collibus, montibus, aquis fluibus, fluvilibus, rippis et eoru eorum decurſibus olendinis molendinis fctis factis et faciendis, tam aquatilibus, qm quam ventilibus, cum oib omnibus et ſinglis ſingulis vſibus, fructibus, vtilitatibus, cenſibus, prouentibus, contribuconib contribucionibus , redditibus, honoraconib honoracionibus , donaconibus donacionibus et omibus omnibus laboribus pacifice, libere et quiete inſcribim inſcribimus haben habendum , tenen tenendum et ad vſus ppos proprios conuertendu conuertendum , vti ipi ipsi priore, pro tuc tunc dcto dicto Relman, et ſuis lgtmis legitimis ſucceſſorib ſucceſſoribus melius et vtilius pro ipo ipso clauſtro videbit videbitur ordinar ordinare . Item dam damus et incorpam incorporamus duas thabernas in ſubſidium fribus fratribus dictis in Breſth. Item damus et incorporam incorporamus quatuor sexagenas latoru latorum groſſoru groſſorum de theloneo hic, in Breſth, perpetue et inewm. It Item dam damus , incorporamus et inſcribimus duos lapides cere pro lumibus luminibus faciendis de nro nostro celario caſtren caſtrensi supdicte supradicte ecclie ecclesie et quatuor millia salis ppetue perpetue et in ewm. It Item dam damus , aſſignamus, incorpora incorporamus et inſcribimus duas decimas de curijs nris nostris omis omnis grani tam annone, qm quam bladi poſt araturas nras, nostras, vnam in Trczenycza et alteram in Byczynil perpetuis temporib temporibus et in ewm. Item prefatus prior et ſui ſucceſſores vna cu cum fribus fratribus pro nob nobis et nris nostris lgtmis legitimis ſucceſſorib ſucceſſoribus tempibus temporibus euiternis Deum tenebunt exorare. In cui cuius rei teſtimoniu teſtimonium pntes praesentes iuſſim iuſſimus noſtri sigilli appenſione roborare. Act Actum et dat datum in Noua Trokij, feria qnta quinta proxima poſt Conuersionis Scti Sancti Pauli Apli Apostoli Glorioſi anno Domini milleſimo trecenteſimo octuageſimo, pntib praesentibus noblib nobilibus dominis Oſczykone, Muygalo, Vydmyno, Moyundo, Nacz, Czapurno, curie nre nostre marſchalco Geldigoldo Olnechno , terrigenis fidelibus noſtris dilectis. Quod quidem priuilegiu priuilegium quamuis ſit, prout premiſſum eſt, per Tartaros extitit violatu violatum , quia tn tamen nob nobis et certis conſiliarijs nris nostris ante in ſua integritate cognitu cognitum fuerat, illud p per pntes praesentes literas noſtras confirmamus, roboramus et perpetuitatis firmitudine innouam innouamus , decernentes iuxta ſui continentiam in omib omnibus iolabilit inuiolabilit inuiolabiliter obſeruandum. In cui cuius rei teſtimonium sigillum nrum nostrum psentibus praesentibus est subappenſum. Actum et dat datum in Kamieniecz feria ſexta ipo ipso die Sancti Iohannis Baptiſte. Preſentibus ibidem preclaris, magnific magnificis et generoſis Sieriemone Iruzowicz duce n Olſchanen Olſchanensi , Lucien Luciensi et Camyenyeczen Camyenyeczensi capit capitaneo , Michaele duce Chlynen Chlynensi , tenutario in Merecz et curie nre nostre marſschalco, Nicolao Radzywilowicz Breſten Breſtensi Magni Ducatus Lithuanie subpincerne , Alberto Ianouicz Cawnen Cawnensi et reginalis mat maiestatis magiſtro curie, Alberto Kuczykowicz in Volkovy ſzky, Georgio Illinicz in Lyda tenutarijs et marſchalcis noſtris, per manus venbilis venerabilis Eraſmi Vitelij prepoſiti Vilnen Vilnensis , regie mat maiestatis secretarij, qui preſentia habuit in commiſſis anno Domi Domini millmo millesimo quingt quingentesimo secundo, regni nri nostri primo.